Skip to content

ANODARAM AB (PUBL): Bokslutskommuniké 2015

2015

FJÄRDE KVARTALET 2015 Vid extra bolagsstämma den 18 december 2015 beslutades om avyttring av verksamheten samt att ändra bolagets namn från WYA Holding AB till Anodaram AB. Avyttringen skedde genom att grundarna förvärvade det rörelsedrivande dotterbolaget och parallellt löste in sina aktier i Anodaram AB. Förvärvet av dotterbolaget och inlösen av aktierna fullbordades under kvartalet. Resultat efter finansiella poster … Continued

2015

ANDRA KVARTALET 2015 · Aktiverade utvecklingskostnader för app och web för kvartalet uppgick till 1 862 KSEK. · Resultat efter finansiella poster uppgick till –4 914 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,73 kr. · Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till –6 594 KSEK. · Eget kapital uppgick per den 30 juni 2015 till 27 944 KSEK. · Likvida medel uppgick den 30 juni 2015 till 11 887 KSEK.

2015

FÖRSTA KVARTALET 2015 Aktiverade utvecklingskostnader för app och web för kvartalet uppgick till 2 280 KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till –3 891 KSEK. Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,58 kr. Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till –6 715 KSEK. Eget kapital uppgick per den 31 mars 2015 till … Continued

2015

Aktieägarna i WYA Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2015, kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2 i Stockholm. 

2015

Idag är första handelsdag för WYA Holding AB på Nasdaq Stockholm First North. Kärnverksamheten utgörs av onlinebaserad försäljning av kläder och accessoarer. Bland grundarna återfinns bl a Bea Åkerlund, en av världens ledande och mest kända stylister och kostymörer, som under sin karriär arbetat med flera av världens mest kända artister – bl a Madonna, Beyonce, Lady Gaga, Rhianna och Britney Spears.

2015

WYA Holding AB (publ) har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm First North. Första handelsdag blir den 22 april. På www.wyaholding.com finns möjlighet att ladda ner komplett bolagsbeskrivning.