Skip to content

SaltX Technology Holding AB till Nasdaq Stockholm First North

Åke Sund

SaltX Technology Holding AB har godkänts för listning på Nasdaq Stockholm First North. En komplett bolagsbeskrivning finns att ladda ner på corp.saltxtechnology.com.

Åke Sund

Anodaram har ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i ClimateWell AB om att förvärva ClimateWell genom en apportemission. ClimateWell har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologin marknadsförs under varumärket SaltX™. Bland ClimateWells OEM-partners återfinns GE, Alfa Laval och … Continued