Skip to content

Kallelse till årsstämma i Anodaram AB (publ)

årsstämma

Aktieägarna i Anodaram AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 7 april 2016 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

årsstämma

Årsstämma i WYA Holding AB hölls i Stockholm den 22 maj 2015.