Skip to content

Skirner AB tillför 4,5 mkr genom aktieteckning

ClimateWell AB

Skirner AB utnyttjar optioner och tecknar aktier i dotterbolag till SaltX Technology, vilket tillför bolaget 4,5 miljoner kronor.

ClimateWell AB

Vid dagens årsstämma i Anodaram AB beslutades att genomföra det tidigare annonserade namnbytet till SaltX Technology Holding AB och att i samband därmed förvärva ClimateWell AB genom apportemission och genomföra emissioner av aktier och teckningsoptioner som sammantaget tillför bolaget 30 MSEK. 

ClimateWell AB

Anodaram har ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i ClimateWell AB om att förvärva ClimateWell genom en apportemission. ClimateWell har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologin marknadsförs under varumärket SaltX™. Bland ClimateWells OEM-partners återfinns GE, Alfa Laval och … Continued