Skip to content

Anodaram AB förvärvar ClimateWell AB genom apportemission

Juan Hernandez Zayas

Anodaram har ingått en avsiktsförklaring med huvudägarna i ClimateWell AB om att förvärva ClimateWell genom en apportemission. ClimateWell har utvecklat och patenterat en banbrytande teknologi med vilken energi kan lagras i salt för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. Teknologin marknadsförs under varumärket SaltX™. Bland ClimateWells OEM-partners återfinns GE, Alfa Laval och … Continued