Skip to content

DELÅRSRAPPORT FÖR WYA HOLDING AB (PUBL) 1 januari-30 september 2015

kvartalsrapport

TREDJE KVARTALET 2015 · Resultat efter finansiella poster uppgick till –18 946 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –2,80 SEK. · Periodens kassaflöde uppgick till –4 570 KSEK. · Eget kapital uppgick per den 30 september 2015 till 8 931 KSEK. · Likvida medel uppgick den 30 september 2015 till 7 250 KSEK.