Skip to content

SaltX Technology säkrar amerikanskt gasvärmepumpsprojekt värt ca 5 Mkr

Oak Ridge National Laboratory ORNL

Det svenska innovations- och energilagringsbolaget SaltX Technology ska tillsammans med ledande partners – Rheem USA och Oak Ridge National Laboratory (ORNL) – ta fram nästa generations gasvärmepump för den amerikanska marknaden. Projektet innebär cirka 5 Mkr i initial intäkt till SaltX Technology. Bara i USA beräknas den totala marknadspotentialen uppgå till 2 miljarder dollar per år.