Skip to content

WYA HOLDING AB (publ) kvartalsrapport januari–mars 2015

Q1

FÖRSTA KVARTALET 2015 Aktiverade utvecklingskostnader för app och web för kvartalet uppgick till 2 280 KSEK. Resultat efter finansiella poster uppgick till –3 891 KSEK. Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,58 kr. Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till –6 715 KSEK. Eget kapital uppgick per den 31 mars 2015 till … Continued