Skip to content

SaltX Technology rekryterar ny Head of Technology Integration

SaltX Technology Holding AB

Det svenska innovations- och energilagringsbolaget SaltX Technology har rekryterat Ingemar Hallin som ny Head of Technology Integration. Hallin, som närmast kommer från tjänsten som R&D Manager på Dometic, tar också plats i Bolagets ledningsgrupp. 

SaltX Technology Holding AB

Den 5 september inleds handeln med teckningsoptioner i SaltX Technology (SALT TO2, ISIN SE0008406334).

SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology har fått patent beviljat i USA för sin Nano Coated Salt (NCS) teknologi. NCS är ett av SaltX Technologys viktigaste patentområden, och teknologin har redan beviljats patent i Sverige och Kina.  

SaltX Technology Holding AB

Andra kvartalet 2016 Rörelsens intäkter uppgick till 4 574 Tkr (4 712). Rörelseresultatet uppgick till –5 552 Tkr (–1 667) Eget kapital uppgick till 95 160 Tkr (48 660) Periodens kassaflöde uppgick till 19 580 Tkr (–4 705) Soliditeten uppgick till 70% (58%) Perioden 1 januari – 30 juni Rörelsens intäkter uppgick till 9 453Tkr (10 089). Rörelseresultatet uppgick till –8 349Tkr (–2 … Continued

SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/onlinepresentation 25 augusti 2016, kl.15:00 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2016. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.

SaltX Technology Holding AB

Det svenska innovations- och energilagringsbolaget SaltX Technology har anlitat det ledande forskningsinstitutet Fraunhofer ISE i Tyskland. Samarbetet med Fraunhofer blir en viktig del i det koncept för gasdrivna värmepumpar som SaltX tar fram för den europeiska marknaden. 

SaltX Technology Holding AB

Skirner AB utnyttjar optioner och tecknar aktier i dotterbolag till SaltX Technology, vilket tillför bolaget 4,5 miljoner kronor.

SaltX Technology Holding AB

Nyemissionen i SaltX Technology Holding AB avslutades den 31 maj 2016. Emissionen tecknades till närmare 32 MSEK, vilket motsvarar en överteckning om 52 procent. Sammantaget tillför emissionen 21 MSEK före emissionsomkostnader. Totalt inkom önskemål om teckning av aktier från över 450 konton. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omkring den 7 juni 2016 till de som har tilldelats aktier. 

SaltX Technology Holding AB

Idag är första handelsdag för SaltX Technology Holding AB på Nasdaq First North under nya kortnamnet SALT-B.

SaltX Technology Holding AB

SaltX Technology Holding AB har ingått avtal med Mangold Fondkommission AB om att agera likviditetsgarant i Bolagets aktie. Uppdraget består av likviditetsfrämjande åtgärder, vilket innebär att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs för att understödja och garantera en viss likviditet i SaltX-aktien. Syftet är att skapa en mer rättvisande värdering, underlätta handel och minska transaktionskostnader. … Continued