Skip to content

Skirner AB tillför 4,5 mkr genom aktieteckning

Skirner AB

Skirner AB utnyttjar optioner och tecknar aktier i dotterbolag till SaltX Technology, vilket tillför bolaget 4,5 miljoner kronor.