Skip to content

WYA Holding byter namn, kortnamn och hemsida

WYA

Som tidigare meddelats har WYA Holding AB (publ) bytt namn till Anodaram AB (publ). 

WYA

Vid dagens extra bolagsstämma i WYA Holding AB beslutades i enlighet med förslaget att avveckla verksamheten genom att dotterbolaget WhoYouAre LLC överlåts till grundarna Bea Åkerlund och Jonas Åkerlund mot ersättning i form av inlösen av deras aktier i WYA Holding AB.

WYA

TREDJE KVARTALET 2015 · Resultat efter finansiella poster uppgick till –18 946 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –2,80 SEK. · Periodens kassaflöde uppgick till –4 570 KSEK. · Eget kapital uppgick per den 30 september 2015 till 8 931 KSEK. · Likvida medel uppgick den 30 september 2015 till 7 250 KSEK.

WYA

WYA Holdings delårsrapport för det tredje kvartalet 2015 kommer att offentliggöras måndagen den 30 november 2015. Senareläggandet beror på den pågående omstruktureringen av bolaget som kommer att behandlas på en extra bolagsstämma den 18 december 2015.

WYA

Aktieägarna i WYA Holding AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 18 december 2015 kl. 14.00 på Advokatfirman Nerpins kontor, Birger Jarlsgatan 2, 3 tr i Stockholm.

WYA

Styrelsen i WYA Holding AB har beslutat att sammankalla en extra bolagsstämma för behandling av förslag om avyttring av den nuvarande verksamheten. WYA Holding förbereds samtidigt för förvärv av ny verksamhet för att ta till vara värdet av befintlig notering, ägarspridning och kassa.

WYA

WHOYOUARE har ingått samarbete med den amerikanska skådespelerskan och sångerskan Rose McGowan.

WYA

ANDRA KVARTALET 2015 · Aktiverade utvecklingskostnader för app och web för kvartalet uppgick till 1 862 KSEK. · Resultat efter finansiella poster uppgick till –4 914 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –0,73 kr. · Kassaflödet för den löpande verksamheten för perioden uppgick till –6 594 KSEK. · Eget kapital uppgick per den 30 juni 2015 till 27 944 KSEK. · Likvida medel uppgick den 30 juni 2015 till 11 887 KSEK.

WYA

WHOYOUARE har ingått samarbete med Anna-Karin Karlsson, en av världens mest kända och eftertraktade designers av solglasögon.

WYA

Idag sommarpratar Bea Åkerlund, grundare av WHOYOUARE och WYA Holding AB. Programmet kommer att handla om Beas resa från Östermalm till Los Angeles, om betydelsen av timing, hårt arbete och vikten av att våga följa sina drömmar, om att vara stark i sin övertygelse och hålla fast vid sin idé. Programmet sänds i P1 klockan … Continued