Skip to content

DELÅRSRAPPORT FÖR WYA HOLDING AB (PUBL) 1 januari-30 september 2015

TREDJE KVARTALET 2015 · Resultat efter finansiella poster uppgick till –18 946 KSEK. · Resultat per aktie för kvartalet uppgick till –2,80 SEK. · Periodens kassaflöde uppgick till –4 570 KSEK. · Eget kapital uppgick per den 30 september 2015 till 8 931 KSEK. · Likvida medel uppgick den 30 september 2015 till 7 250 KSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER Q3

  • En betaversion släpptes av WHOYOUARE PRO och de första medlemmarna signades upp. Fortfarande återstår dock behov av ytterligare utveckling, vilket inneburit att en planerad marknadskampanj skjutits fram i tiden.
  • Förbättringar av Networkappen, där en förenklad sign-up-process har implementerats, vilket gör att man kan signa upp sig direkt, samt även bjuda in nya medlemmar.
  • The Residency@WHOYOUARE, där kontrakterade designers har placeringar på olika kända artister som bär deras kreationer vid olika officiella evenemang.
  • Samarbeten inledda med flertalet olika artister, bl.a. heavy metalbandet Ghost, glasögondesigner Anna-Karin Karlsson, artisten Katy Perry och skådespelerskan och sångerskan Rose McGowan.
  • Samarbete med Style PR, det största showroomet i Los Angeles. Samarbetet syftar till öka intresset bland stylister att söka sig till WHOYOUARE’s plattformar för att därigenom knyta till sig fler designers till oss.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

  • Styrelsen i WYA Holding AB beslutade i oktober att sammankalla till en extra bolagsstämma för behandling av förslag om avyttring av den nuvarande verksamheten. WYA Holding förbereds samtidigt för förvärv av ny verksamhet för att ta till vara värdet av befintlig notering, ägarspridning och kassa.

Download PDF

Release