Skip to content

Den europeiska patentbyrån EPO beviljar två av SaltX nya patentansökningar

European Patent Organisation (EPO) har meddelat att de avser att bevilja SaltX Technologys patentansökan för sin Nano Coated Salt (NCS) teknologi. Teknologin har redan beviljats patent i Sverige, Kina och senast i USA, vilket meddelades i augusti.  Vidare har EPO beviljat SaltX patentansökan för sin uppfinning av s.k. Digital Heat Pipe (DHP) som tidigare har beviljats patent i Sverige.

DHP-teknologin möjliggör effektiv och omedelbar förflyttning av stora termiska energimängder från en plats till en annan utan användning av pumpar eller ventiler. Dessutom kan DHP växla energiflöden till flertal olika platser. Det innebär att SaltX applikationer för luftkonditionerings-anläggningar, varmvattenberedare och värmepannor kan fungera bättre, säkrare och härutöver minska elbehovet”, säger Göran Bolin, Teknisk chef på SaltX Technology och uppfinnaren bakom DHP.

Om EPO

Den europeiska patentbyrån EPO – www.epo.org – är en statlig organisation inom EU som inrättades 1977 baserat på av den europeiska patentkonventionen (EPC). EPO har två organ, Europeiska patentverket och förvaltningsrådet, som övervakar byråns verksamhet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

  • Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68

Download PDF

Release