Skip to content

Energimyndigheten beviljar SaltX Technology AB stöd på 5 miljoner kronor

SaltX Technology AB (publ) har beviljats stöd från Energimyndigheten på 5 miljoner kronor. Stödet ska gå till vidareutveckling och verifiering av SaltX Technologys lösning för energilager, EnerStore, med en ny uppdaterad urladdningsreaktor baserad på fluidbäddsteknologi. Denna teknik möjliggör storskaliga energilager.      

SaltX Technology AB har fått ett positivt besked på sin ansökan och är nu beviljats 5 miljoner kronor i stöd för att optimera och konstruera en ny reaktor för EnerStore. Den nya reaktorn är baserad på fluidbäddsteknologi och är en del av den vidareutvecklingen av den tidigare pilotkonstruktionen baserad i Berlin. Det huvudsakliga målet är att få den nya reaktorn testad och verifierad.  

Den nya reaktorn baserad på fluidbäddsteknologin förväntas ha större flexibilitet, effektivitet och bättre driftsäkerhet men även vara betydligt mindre i fysisk storlek jämfört med den tidigare reaktorn.  

– Det känns väldigt bra att vi fått detta stöd nu, vilket gör att vi kan kraftsamla ännu mer och fortsätta vår utveckling av storskaliga energilager, säger Carl-Johan Linér, CEO 

På grund av rådande covid-19-situation pågår det diskussioner om var det är praktiskt bäst lämpat att placera testanläggningen, dvs reaktorn med tillhörande kringutrustning. 

 Så snart beslut är taget kommer mer information.  

Motivering från Energimyndigheten lyder: 
’’Energimyndigheten bedömer att projektet har potential till att bidra till en omställning av energisystemet. Idén med att lagra värme med låga värmeförluster och kunna ta ut den vid hög temperatur anser Energimyndigheten har många användningsområden och därmed stor potential.’’  

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Linér (VD) 070-532 08 08  
Harald Bauer (CFO) 070-810 80 34 

Om Energimyndigheten 
Energimyndigheten – www.energimyndigheten.se – är en division under miljö- och energidepartementet. Myndigheten finansierar forskning bland annat för ny och förnybar energiteknik, smarta nät och framtida fordon och transportbränslen. Energimyndigheten stöder även kommersialisering och tillväxt av cleantech. 

******************************************************************** 
Om SaltX Technology 
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC, tyska Steinmüller och kinesiska Shuangliang. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

2020-08-24, Stockholm 

Download PDF

SaltX Energimyndigheten