Skip to content

Förändring i innehavet för person i ledande ställning i SaltX

Stockholm, 28 november 2018 SaltX Technology Holding ABs (publ) Vice VD och tekniska chef Göran Bolin avser att teckna 125 000 units i bolagets pågående nyemission och har samtidigt avyttrat 105 750 aktier samt 105 750 uniträtter i ett led av omdispositionen av sitt innehav. Därmed ökar Göran Bolin sitt innehav av aktier i bolaget med 20 000 nya aktier till totalt 175 000 aktier och investerar nära 200 tusen kronor netto.

Göran Bolin avser att teckna 125 000 units i bolagets pågående nyemission och har därför förvärvat 450 000 uniträtter (SaltX UR B). Göran Bolin gör inför förvärvet en omdisposition mellan konton, enär förvärvet är tänkt att ske till en kapitalförsäkring, och har avyttrat 105 750 aktier och lika många uniträtter från sin bankdepå. De förvärvade uniträtterna, tillsammans med de uniträtter som de aktier som sedan tidigare innehas på en kapitalförsäkring berättigar till, ger Göran Bolin rätten att teckna 125 000 units.

Information om pågående emission
SaltX genomför en emission med företräde för aktieägarna som tillför bolaget högst 80,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden pågår från 23 november till 7 december. Emissionen avser en unit per fyra gamla aktier och varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption av serie TO6. Teckningskursen är 5,50 kronor per unit. Handel med uniträtter pågår på Nasdaq First North Premier fram till och med den 5 december 2018.

Nyemissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägarna Industrifonden och Skirner AB samt genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Harald Bauer, CFO SaltX Technology, +46 (0)708 10 80 34

********************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök  www.saltxtechnology.com.

Download PDF

Release