Skip to content

Förberedelser inför pilotproduktion av SunCool-solfångare i Kina

Ett team från SaltX Technology är nu på plats i Kina för att bistå med teknisk spetskompetens inför uppstarten av pilotproduktionen av solfångare baserade på SaltX-teknologin. Tillverkningen av de första SunCool-solfångarna beräknas starta senare i år.

Termiska solfångare med inbyggd kyla för byggnader är ett av SaltX Technologys fokusområden. Genom att integrera SaltX-teknologin möjliggörs leverans av värme/kyla och varmvatten även då solen inte lyser. En SunCool-solfångare generar dubbelt så mycket energi som en konventionell solfångare.

Från vänster: Victor Lin (ZFZ), Feng Ye (VD för NSECT), Göran Bolin (vVD/CTO) och Björn Lindquister (produktionsingenjör) från SaltX Technology, Hubert Chan (VD för ZFZ) och Pan Zhu (NSECT) i Yuyao, Kina.

Om ZFZ och NSECT
Zhong Fa Zhan Holding (ZFZ) är ett Hongkong-noterat bolag som inriktar sig på investeringar i förnyelsebar energi, och som via sitt helägda dotterbolag – Ningbo Shenggu Energy Conservation Technology (NSECT) – licensierat SunCool-teknologin för den kinesiska marknaden. Just nu byggs en 25 000 m2 stor fabrik som kommer möjliggöra storskalig industriell serieproduktion av SunCool. Fabriken är belägen i Yuyao i Zhejiangprovinsen strax söder om Shanghai.

Läs mer om SunCool här.