Skip to content

Förtydligande av pressmeddelande från gårdagens årsstämma

Styrelsen bemyndigades att öka aktiekapitalet genom nyemissioner av upp till endast 750 aktier i syfte att fullborda förvärvet av de fåtal ännu utestående aktier i dotterbolaget före detta ClimateWell AB.

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

Om SaltX Technology
SaltX Technology – www.saltxtechnology.com – utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på NASDAQ First North i Stockholm. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. 

Stockholm
2018-04-26

Download PDF

Release