Skip to content

Framgång för SaltX test av storskalig energilagring

Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology har framgångsrikt genomfört verifieringstester av SaltX patenterade teknologi för storskalig energilagring - EnerStore. Verifieringen genomfördes i det storskaliga testlaboratoriet vid Deutsches Centrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Tysklands motsvarighet till NASA. 

Marknaden för förnyelsebar energi växer kraftigt och medför att energi måste kunna lagras effektivt för att balansera utbud och efterfrågan. De positiva testresultaten från DLR gör att vi nu på allvar kan snabba på utvecklingen av vår nya EnerStore-applikation”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

I januari tidigare i år, levererade SaltX Technology sitt Nano Coated Salt (NCS) till ett prototypsystem, som nu har installerats och verifierats hos DLR i Tyskland. Prestandabestämning och teknoekonomisk analys genomförs i samarbete med KTH och Stockholms Universitet, samt i direkt dialog med ledande energibolag. Nästa fas i projektet är att implementera en storskalig pilotanläggning och genomföra en komplett validering.

SaltX Nano Coated Salt (NCS) är väsentligt mer volym- och kostnadseffektiv än konkurrerande lösningar. Materialet är dessutom vare sig giftigt eller korrosivt, samt har en miljömässigt hållbar livscykel.”, säger Göran Bolin, SaltX grundare och Teknisk chef.

EnerStore kan användas som termiskt energilager i många olika applikationer. Ett exempel är till solkraftverk – Concentrated Solar Power (CSP), se följande animation: https://youtu.be/GABV5kNx3ro 

För ytterligare information, vänligen kontakta: Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68 eller Harald Bauer, CFO: Tel: 070 810 80 34

Om EnerStore

Det utvecklade lagringsmaterialet EnerStore bygger på SaltX teknologi för Nano Coated Salt som är patenterat på viktiga marknader såsom Sverige, Kina, USA, EU, Australien och Japan. Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nano-partiklar kan mer energi lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet medför en hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor såsom vind- och solenergi, med minimala lagringsförluster och på ett kostnadseffektivt sätt.

Download PDF

Release