Skip to content

Framtidens solfångare redan på plats i Turkiet

– Skola först med senaste generationens solfångare Den senaste generationens solfångare håller nu på att installeras på en turkisk skola i huvudstaden Ankara. Ett team från SaltX Technology är nu på plats i Turkiet för installationen där SaltX-teknologi integreras. Anläggningen är en del av ett EU-finansierat projekt och syftar till att demonstrera energibesparingen med hjälp av världens … <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/framtidens-solfangare-redan-pa-plats-i-turkiet/">Continued</a>

– Skola först med senaste generationens solfångare

Den senaste generationens solfångare håller nu på att installeras på en turkisk skola i huvudstaden Ankara. Ett team från SaltX Technology är nu på plats i Turkiet för installationen där SaltX-teknologi integreras. Anläggningen är en del av ett EU-finansierat projekt och syftar till att demonstrera energibesparingen med hjälp av världens första termiska solfångare med inbyggd kyla. 

BILD: 50 st solfångare med SaltX-teknologi på taket av en skolbyggnad i Ankara, Turkiet.

SaltX Technologys partner i Polen Hewalex (www.hewalex.eu) – har tillverkat solfångarna som är motsvarande de som ska tillverkas i SunCool-fabriken i Kina.

– Projektet visar hur mycket energi som kan sparas med SaltX-teknologin. Det finns ett stort behov för vår patenterade teknologi i Europa, även om huvudmarknaden för denna lösning är i Kina”, säger SaltX Technologys VD Karl Bohman.

Om A2PBeer projektet  

A2PBeer (www.a2pbeer.eu) är ett forskningsprojekt inom EU:s 7:e ramprogram och löper fram till 2017. Syftet är att utveckla och demonstrera olika energibesparande teknologier på offentliga byggnader i tre euroepiska städer – Bilbao, Malmö och Ankara. Projektet har 21 deltagare från 11 olika länder i Europa, och leds av det spanska forskningsinstitutet Tecnalia.

Om SunCool

Termiska solfångare med inbyggd kyla för byggnader är ett av SaltX Technologys fokusområden. Genom att integrera SaltX-teknologin möjliggörs leverans av värme/kyla och varmvatten även då solen inte lyser. En SunCool-solfångare generar dubbelt så mycket energi som en konventionell solfångare

Läs mer om SunCool här.

Läs nyheten på webben här:  

Download PDF

Release