Skip to content

Genombrott för tillverkning av ”grön cement” – resultaten verifierade av industriexpertis

SaltX Technology har tidigare kommunicerat om sin innovation - Electric Arc Calciner (EAC) och de lyckade resultaten för tillverkning av ”grön kalk”. Nu meddelar bolaget om lyckade och verifierade resultat för elektrisk- och klimatneutral cementtillverkning. 

Cementbranschen är en av de största koldioxidutsläpparna globalt och står idag för cirka 7 procent av världens utsläpp. För att klara FN:s globala klimatmål om sänkta koldioxidutsläpp, behöver cementindustrin ställa om sin produktion till förnybar energi och eliminera koldioxidutsläpp i tillverkningsprocessen. Nu finns teknik som löser båda problemen. 

Den tekniska innovationen som kallas för Electric Arc Calciner (EAC), elektrifierar tillverkningen av cement med förnybar energi samt att koldioxiden som frigörs vid upphettningen kommer ut som en biprodukt – redo för slutlagring. Det här är en energieffektiv lösning i jämförelse med annan teknik där utsläppen fångas in i en ny process. Nick B Winter, WHD Microanalysis, en av specialisterna som har analyserat materialet berättar:  

"Vi har undersökt flera prover av det SaltX-producerade materialet med elektronmikroskopi och resultaten är tydliga: Bolaget har med plasmauppvärmning lyckats producera klinker med samma egenskaper som med en traditionell fossildriven ugn.” 

De verifierade testerna är ett genombrott som markerar starten för klimatneutral tillverkning av Portlandcement klinker, huvudingrediensen i den vanligaste typen av cement – ett av världens mest använda byggnadsmaterial. Carl-Johan Linér, VD på SaltX:  

”Vi är mycket glada att kunna berätta att vi lyckats med det omöjliga – att göra cement med elektricitet i en industriell process! Jag är mycket stolt över vårt team som lyckats åstadkomma detta. Vi rör oss nu snabbt framåt och planerar för en robust industriell produktionsprocess.” 
 
Processen är testad i SaltX pilotanläggning som har en effekt på 300 kW. Bolaget kommer nu utveckla tekniken och processen vidare för nå en industriell och homogen produktion av Portlandcement klinker. Initiativet har mottagits med stort intresse från etablerade aktörer inom byggnadsindustrin där ”grön cement” har potential att markant påverka industrins möjligheter att klara sina mål om kraftigt minskade koldioxidutsläpp.  
 

För mer information, vänligen kontakta:  
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08  
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34  

 
Om sintring och Portlandcement 
Sintring är en process där fasta partiklar sammanfogas till ett större objekt vid höga temperaturer, dock under smältpunkten. Sintring är en diffusionsbaserad process och därför är höga temperaturer nödvändiga. 

Portlandcement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som ej är löslig i vatten. Den framställs genom uppvärmning av en blandning av kalksten och lera till en temperatur av 1 450°C. 

 
Om SaltX Technology  
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technology´s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technology´s certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.