Skip to content

Göran Bolin blir Head of Innovation

-Fokuserar på att ytterligare stärka SaltX IP-portfölj  Energilagringsbolaget SaltX Technology:s – listat på Nasdaq First North Premier – Grundare och CTO Göran Bolin antar en ny roll i bolaget som Head of Innovation. Göran har varit verksam i bolaget och dess föregångare i flera decennier.

Göran har varit ovärderlig för SaltX tillkomst och utveckling. Han har under alla år i bolaget ingått i dess ledning och bidragit med sin stora uppfinningsrikedom. Göran är också den som tillskapat bolagets tekniska lösningar som skyddats genom patent världen över. Till det kan läggas Görans stora engagemang i lösningar mot klimathotet, hans ihärdighet och uthållighet. Jag är glad att vi genom den nya rollen kan fokusera ytterligare på att stärka SaltX patentportfölj.” säger Harald Bauer, verkställande direktör för SaltX Technology.

Göran Bolin ska i sin anställning fokusera på grafenprojektet tillsammans med Ahlstrom-Munksjö och bolagets fortsatta utveckling av patentskyddade innovationer samt på rollen som rådgivare åt ledningen. Den nya fokuseringen innebär att han lämnar bolagets högsta ledning, rollen som CTO och formella funktioner som vVD och styrelseledamot i dotterbolag.

”I min nya roll är jag glad över att helt och hållet kunna ägna mig åt det jag tycker mest intressant och som kan leda till viktiga framsteg för SaltX och omvärlden.”säger Göran Bolin.

Corey Blackman utnämndes i december 2018 till Head of Technology. Corey har varit anställd sedan 2011 som utvecklingsingenjör.

För ytterligare information kontakta: 
Harald Bauer, VD för SaltX Technology, tel +46-708 10 80 34

**************************************************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

Stockholm, 2019-03-22

Download PDF

Release