Skip to content

Handel i teckningsoptioner inleds 5 september

Den 5 september inleds handeln med teckningsoptioner i SaltX Technology (SALT TO2, ISIN SE0008406334).

Våren 2016 genomförde SaltX Technology Holding AB (publ) nyemissioner som gav upphov till 16 210 500 teckningsoptioner. Fyra teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 juni 2017– 31 oktober 2018 teckna en ny aktie för 5 kronor.

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna finns tillgängliga på corp.saltxtechnology.com.

Download PDF

Release