Skip to content

Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Bokslutskommunikén 2016

SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 17 mars 2017, kl.08:30 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar Bokslutskommunikén 2016. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

Bokslutskommuniké för 2016 kommer att publiceras samma dag ca kl. 8.

Olika sätt att delta:

  •         Via dator: https://goo.gl/At301F
  •         Via telefon: +46-8-5051-3563
  •         Ange mötes-ID: 232 245 444 

På corp.saltxtechnology.com kommer det även finnas möjlighet att i efterhand ta del av presentationen. 

Download PDF

Release