Skip to content

Inbjudan till telefonkonferens/online-presentation med anledning av offentliggörande av Delårsrapport kvartal 1 2017

SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/online-presentation 23 maj 2017, kl.12:00 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar kvartalsrapport 1 2017. Därefter ges möjlighet att ställa frågor. 

Delårsrapport kvartal 1 2017 kommer att publiceras samma dag ca kl. 8.00.

Olika sätt att delta:

På http://saltxtechnology.com/sv/investor/ kommer det även finnas möjlighet att i efterhand ta del av presentationen.