Skip to content

Inbjudan till telefonkonferens/onlinepresentation med anledning av offentliggörande av delårsrapport för andra kvartalet 2016

SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/onlinepresentation 25 augusti 2016, kl.15:00 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar delårsrapporten för andra kvartalet 2016. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.

Delårsrapporten för det andra kvartalet 2016 publiceras samma dag ca kl.09:00.

Olika sätt att delta:
Via dator: http://bit.ly/2bXEBar
Via telefon: +46-8-5051-3563
Ange mötes-ID: 234 623 026

corp.saltxtechnology.com kommer det även finnas möjlighet att i efterhand ta del av presentationen.  

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. SaltX-teknologin, möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. SaltX Technology grundades 2001 och har idag 23 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2016 kl. 15.45 CET.  

Download PDF

Release