Skip to content

Inbjudan till telefonkonferens/onlinepresentation med anledning av offentliggörande av delårsrapport för tredje kvartalet 2016

SaltX Technology Holding inbjuder till telefonkonferens/onlinepresentation 9 november 2016, kl.12:00 CEST. VD Karl Bohman och CFO Harald Bauer presenterar delårsrapporten för tredje kvartalet 2016. Därefter ges möjlighet att ställa frågor.

Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2016 publiceras samma dag ca kl.08:00.

Olika sätt att delta:
Via dator: http://bit.ly/2eEBfbf 
Via telefon: +46-8-5051-3563
Ange mötes-ID: 231 242 994

På corp.saltxtechnology.com kommer det även finnas möjlighet att i efterhand ta del av presentationen.  

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. 
SaltX-teknologin, möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. SaltX Technology grundades 2001 och har idag 25 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68

Download PDF

kvartalsrapport3