Skip to content

Information om försäljning av insynsperson i SaltX Technology

SaltX Technologys Vice VD och tekniska chef Göran Bolin har den 2 juni 2017 avyttrat 159 000 B-aktier (inklusive BTA) samt 135 064 teckningsoptioner TO2 av sitt innehav i SaltX Technology Holding AB. Försäljningen, som har registrerats hos Finansinspektionen, har gjorts av privatekonomiska skäl. Efter försäljningen innehar Göran Bolin totalt 133 200 B-aktier (inklusive BTA) i Bolaget. Optionsinnehavet uppgår till 166 000 TO2 och 100 000 TO3.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harald Bauer, CFO SaltX Technology, +46 (0)708 10 80 34