Skip to content

Ny innovation från greentech-bolaget SaltX Technology möjliggör tillverkning av “grön kalk” – resultaten verifieras av industrin

Innovationen med namnet Electric Arc Calciner (EAC), kan elektrifiera tillverkning av bränd kalk, samtidigt som processen separerar och fångar in koldioxid från kalkstenen. Tekniken har potential att helt ta bort utsläppen från kalkbranschen. De gynnsamma resultaten verifierats av ledande aktörer inom industrin.

Kalk är ett av de vanligaste materialen i världen. Det används i tillverkningen av bland annat stål, byggmaterial, papper och vid vattenrening. Kalkindustrin är bland de tio största utsläpparna i världen. I Sverige står de tillsammans med cementindustrin för 19 procent av koldioxidutsläppen enligt statistik från Naturvårdsverket.

Vid tillverkning av kalk används en teknik som kallas för kalcinering. I den processen sker koldioxidutsläpp vid två tillfällen, dels vid den fossilt drivna upphettningen, dels då kalkstenen uppnår höga temperaturer.

Med SaltX innovation ersätts det fossila bränslet med förnybar el och koldioxidutsläppen vid upphettningen kommer ut som en biprodukt vid tillverkningen och behöver då inte fångas in i en särskild process. Lars Croon, Head of Process, på SaltX berättar:

– Dagens tillverkningsprocess för kalk och cement är omodern och helt ohållbar. Här måste utsläppen reduceras kraftigt och det är nu. I vårt utvecklingsarbete har vi tänkt om från grunden och applicerat ny teknik och kunskap. Vi kan med vår nya teknik bränna kalk i en snabb, flexibel och skalbar process – som dessutom gör slutprodukten fossilfri.

Testerna har uppnått industrins krav påkalcineringsgrad är verifierad av flertalet aktörer, vilket har skapat ett betydande intresse på marknaden. Till följd av det ökade marknadsintresset har SaltX och ABB fördjupat sitt samarbete för en elektrifiering av kalkindustrin. Carl-Johan Linér, VD för SaltX kommenterar:

– Elektrifiering av energikrävande industri är avgörande för att klara den gröna omställningen. Här har kalkindustrin ett stort ansvar att axla. Med vår patentsökta elektrifierade  kalcineringsteknik möjliggörs produktion av kalk som är fri från koldioxidutsläpp vilket är ett stort och viktigt steg för industrin att ta.

Innovationen kommer även att användas som laddningsreaktor för SaltX energilagringslösning för att kunna öka laddningstemperaturer vilket ger ökad effekt och skalbarhet.

 

För mer information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08 
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 

Om kalcinering
Kalcinering är en process där fasta material förändras genom upphettning till hög temperatur, dock inte till dess smältpunkt. Syftet med kalcinering är oftast att driva bort ett ämne, åstadkomma en fasövergång eller åstadkomma en kemisk reaktion, ofta oxidation eller reduktion. Kalcinering gör ofta materialet hårdare, stabilare, reaktivare, eller åstadkommer på något annat sätt en önskvärd produkt – kalcinering anses därför ibland vara en reningsprocess.

Om SaltX Technology 
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar. SaltX arbetar för att utveckla och erbjuda hållbar teknik och lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Download PDF

Pressmeddelande (PDF)