Skip to content

Ny strategisk partner i Kina finansierar pilot

– Shuangliang kommer att bygga och utveckla en energilagringspilot i Kina Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier Growth Market – ingår ett samarbetsavtal med Shuangliang Boiler Co., Ltd (Shuangliang). Den kinesiska partnern kommer att bygga och finansiera en pilotanläggning för att marknadsföra SaltX energilagringsteknik på den kinesiska marknaden.

Parterna har kommit överens om att driftsätta ett första pilotprojekt under 2020. Piloten är ett energilager som laddas med el för att sedan ladda ur ånga. Piloten kommer att bygga på erfarenheterna från anläggningen i Berlin hos Vattenfall samt Shuangliangs långa erfarenhet av liknande anläggningskonstruktioner. Shuangliang-piloten kommer att vara mindre än Berlin-piloten, med fokus på optimering av både kostnad och prestanda. Den planeras ha en effekt på ca 50 kW/500 kWh och Shuangliang kommer att finansiera projektet fullt ut. 

Ett första avtal är på plats och långsiktigt strategiskt partneravtal är under diskussion, vilket kommer att förhandlas fram parallellt med uppförandet av denna pilot.

Ett partnerskap med Shuangliang förstärker SaltX position på den kinesiska marknaden. SaltX:s affärsmodell är att sälja kärnteknologin och det är viktigt att hitta rätt partner på varje marknad. Shuangliang har god erfarenhet av att utveckla och sälja energisystem, vilket öppnar dörren för ett framgångsrikt partnerskap.” säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology.

Shuangliang tillhör koncernen Jiangsu Shuangliang Group som är ett av Kinas 500 största privata företag. Bolaget har en betydande kapacitet vad gäller tillverkning och marknadsföring inom områdena absorptionsmaskiner, värmeväxlare och industriella värmepannor.

“Vår bedömning är att SaltX kemiska värmelager har många fördelar. Shuangliang diskuterar för närvarande med ledande kinesiska statsägda företag som Power China och State Grid Corporation of China (SGCC) om att kommersialisera SaltX EnerStore så fort pilotanläggningen framgångsrikt bekräftats fungera. Våra kunder har tydligt uttryckt intresse för att lagra värme kemiskt.” säger Minghua Yu, VD för Shuangliang.

För ytterligare information kontakta: 
Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology AB, tel +46-70 532 08 08

**************************************************************************

Om Shuangliang Boiler Co., Ltd
Shuangliang Boiler Co., Ltd. (som är ett dotterbolag till Jiangsu Shuangliang Group) utvecklar och tillverkar olje- och gaseldade värmepannor. Dess kunder omfattar gruvindustriföretag, medicinska institutioner samt kunder inom både förnyelsebar energi och kolindustrin världen över. Företaget grundades 1997 och är baserat i Jiangyin, Kina och har 2 200 anställda.. http://english.shuangliang-boiler.com

Jiangsu Shuangliang Group Company Ltd (Shuangliang Group)
Jiangsu Shuangliang Group Company Ltd., är ett konglomeratföretag och är ett av Kinas 500 största privata företag.  De säljer bland annat luftkonditioneringsaggregat, kylaggregat, värmepannor, kyltorn, petrokemiska produkter och olika typer av elproduktion. Shuangliang Group grundades 1982 och är baserat i Jiangyin, Kina. http://www.shuangliang.com.cn

Om SaltX energilagringskoncept
Tillväxttakten för förnyelsebar energi har ökat markant världen över. För att kunna bygga ut energisystemet med mer sol- och vindkraft behövs energilagring. SaltX har utvecklat ett termokemiskt energilagringskoncept baserat på ett nanocoatat saltmaterial. Energilagret kan laddas med el eller med hög värme och sedan ladda ur denna energi i form av ånga på höga temperaturer. Urladdningstemperaturen kan variera för att möta olika kunders behov.

EnerStore är en storskalig energilagringslösning som lagrar elektrisk energi och laddar ut värme eller ånga till uppvärmning av städer och/eller industrier, vilket gör det möjligt att flytta energi till när det behövs som mest. Lösningen är baserad på SaltX patenterade nanocoatade salt-teknologi. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC och tyska Steinmüller. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com   

Stockholm, 2019-10-24