Skip to content

Nyemissionen i SaltX Technology kraftigt övertecknad

Nyemissionen i SaltX Technology Holding AB avslutades den 31 maj 2016. Emissionen tecknades till närmare 32 MSEK, vilket motsvarar en överteckning om 52 procent. Sammantaget tillför emissionen 21 MSEK före emissionsomkostnader. Totalt inkom önskemål om teckning av aktier från över 450 konton. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut omkring den 7 juni 2016 till de som har tilldelats aktier. 

I samband med nyemissionen har vi presenterat bolaget och vår verksamhet för både befintliga aktieägare och potentiella investerare. Intresset har varit stort och vi är mycket stolta över det förtroende vi fått, både från tidigare aktieägare och helt nya. Genom det kapital som tillförs kan vi nu accelerera satsningen på marknaden för gasvärmepumpar och samtidigt intensifiera marknadsbearbetningen av potentiella OEM-partners och slutkunder”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology. 

Om emissionen
Nyemissionen avsåg totalt 7 miljoner aktier och 7 miljoner teckningsoptioner. För varje tecknad, tilldelad och betald aktie erhålls vederlagsfritt en teckningsoption. Teckningskursen var 3 kronor för en aktie och en teckningsoption. Fyra teckningsoptioner ger rätt att under perioden 1 juni 2017– 31 oktober 2018 teckna en ny aktie för 5 kronor.

Aqurat Fondkommission har agerat emissionsinstitut. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. SaltX teknologin, möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd.

SaltX Technology grundades 2001 och har idag 25 anställda. Omsättningen för 2015 uppgick till ca 47 MSEK (inklusive licensaffär i Kina). Aktien är listad på Nasdaq First North.

Download PDF

Nyemissionen i SaltX Technology kraftigt övertecknad