Skip to content

Nyemissionen i SaltX Technology kraftigt övertecknad

Den 19:e maj 2017 avslutades teckningstiden i SaltX Technology Holding AB (publ) nyemission med företrädesrätt. Emissionen tecknades till närmare 149 MSEK, vilket motsvarar en överteckning om cirka 49 procent. Aktieägare med företräde tecknade för 96 MSEK, och 53 MSEK tecknades utan företräde. Sammantaget tillför emissionen 100 MSEK före emissionsomkostnader. 

Intresset har varit stort för nyemissionen. Genom det kapital som tillförs SaltX Technology kan vi öka vårt fokus och snabba på utvecklingen av vårt nystartade affärsområde för storskalig energilagring – EnerStore. Intresset bland energibolagen är större än vi vågat hoppas på”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Emissionskostnaderna beräknas uppgå till ca 8,5 MSEK inklusive garantikostnader. Avräkningsnotor kommer att skickas ut omkring den 24 maj 2017.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i SaltX att uppgå till 53 698 919 st, samtliga aktier av serie B. Aktiekapitalet ökas med 715 797 SEK för att efter nyemissionen uppgå till 4 295 914 SEK.

Handel med BTA B
Handel med betalda tecknade aktier (BTA B) sker på NASDAQ First North fram tills dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas vara klar under inledningen av juni 2017.

Rådgivare
Advokatfirman Törngren Magnell har agerat juridisk rådgivare och Eminova emissionsinstitut i samband med emissionen. FNCA är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology: Tel: 070 560 02 68
Harald Bauer, CFO SaltX Technology, Tel: 070 140 45 02 (temporärt)


Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj, 2017 kl. 15.30 CET.

Download PDF

Release