Skip to content

Påminnelse om pågående nyemission i SaltX – Medel tillförs för ökat fokus på storskalig energilagring

Stockholm, 2018-12-03 Nasdaq First North-listade energilagringsbolaget SaltX (SALT:B) påminner om pågående företrädesemission med syftet att tillföra bolaget högst 80 miljoner kronor. Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägarna Industrifonden och Skirner AB och genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium.

Marknaden för storskalig energilagring ökar kraftigt, vilket SaltX Technology fokuserar på. Därför läggs ökat fokus på verksamhetsområdet EnerStore där bolaget genomför ett pilotprojekt i Berlin tillsammans med Vattenfall.

”Bolagets fokus just nu är att färdigställa och driftsätta pilotprojektet hos Vattenfall i Berlin. Parallellt med detta arbete har vi förberett oss för kommersiell lansering och ökad produktionsvolym, detta genom nya samarbeten med flera strategiska partners som Östfold, Nordkalk och Wacker”, säger Karl Bohman, vd för SaltX Technology, och fortsätter:
”Tillsammans med Ahlstrom-Munksjö arbetar vi sedan ¾ år med att ta fram nästa generations energilager för att kunna vara konkurrenskraftiga många år framöver. Samarbetet avser utveckling av ett nytt medium för energilagring baserat på supermaterialet grafen.”

Läs infobladet i samband med nyemissionen här

Information om pågående emission
SaltX genomför en emission med företräde för aktieägarna som tillför bolaget högst 80,6 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningstiden pågår denna vecka fram till fredag 7 december. Emissionen avser en unit per fyra gamla aktier och varje unit består av en ny aktie och en teckningsoption av serie TO6. Teckningskursen är 5,50 kronor per unit. Handel med uniträtter pågår på Nasdaq First North Premier fram till och med onsdag den 5 december. Emissionen är fullt garanterad genom teckningsförbindelser från huvudägarna Industrifonden och Skirner AB om tillsammans 27 miljoner kronor och genom emissionsgarantier från ett garantikonsortium för återstoden av emissionsbeloppet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Harald Bauer, CFO SaltX Technology, +46 (0)708 10 80 34

******************************************** 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. 
För mer information, besök: www.saltxtechnology.com