Skip to content

Påminnelse om teckningsoptioner som förfaller onsdag 31 oktober

SaltX har idag offentliggjort avsikten att genomföra en emission och därigenom tillföra bolaget ytterligare kapital. I samband med detta ber vi att få påminna innehavare av teckningsoptioner att de måste utnyttjas, eller säljas i marknaden, senast onsdag 31 oktober 2018.Därefter förfaller de utan värde. 

Anmälan skall göras till Aqurat Fondkommission genom en ifylld blankett samt att betalning sker på föreskrivet sätt, se länk nedan: 

http://saltxtechnology.com/app/media/anmalningssedel_saltx_to2b_181001.pdf.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna 0,265 ny aktie för 4,72 kronor per aktie senast innan onsdag 31 oktober 2018. Det krävs således 3,77 optioner per aktie.

Om teckningsoptionerna förvaras i depå skall banken/förvaltaren kontaktas. Förvaras de däremot på ett VP-konto kan anmälan om teckning ske genom anmälningssedeln ovan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman, VD: tel: +46 70 560 02 68
Harald Bauer, CFO: tel: +46 70 810 80 34

********************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök  www.saltxtechnology.com.

Stockholm, 2018-10-25