Skip to content

SaltX årsredovisning för 2022 har publicerats

Idag publicerar SaltX Technology Holding AB (publ) sin &aring;rsredovisning med tillh&ouml;rande bolagsstyrningsrapport som beskriver 2022 &aring;rs verksamhet. Rapporten finns att ladda ner h&auml;r:&nbsp;https://investor.saltxtechnology.com/sv/investor/financial-reports/ Bolagsstyrningsrapporten laddas ner h&auml;r. F&ouml;r mer information, v&auml;nligen kontakta:&nbsp; Carl-Johan Lin&eacute;r, CEO, 070 532 08 08&nbsp; Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34 Om SaltX: SaltX Technology &auml;r ett svenskt greentech-bolag som &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-arsredovisning-for-2022-har-publicerats/">Continued</a>

Idag publicerar SaltX Technology Holding AB (publ) sin årsredovisning med tillhörande bolagsstyrningsrapport som beskriver 2022 års verksamhet. Rapporten finns att ladda ner här: https://investor.saltxtechnology.com/sv/investor/financial-reports/

Bolagsstyrningsrapporten laddas ner här.

För mer information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Linér, CEO, 070 532 08 08 
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34

Om SaltX:
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Download PDF

SaltX Technology Holding AB - 2022