Skip to content

SaltX avtalar med Mobile Climate Control om global licensaffär för tunga fordon

SaltX Technology – listat på Nasdaq First North – har träffat en överenskommelse om de kommersiella villkoren för ett strategiskt licensavtal med Mobil Climate Control (MCC). Licensavtalet, som löper under 15 år, ger MCC en exklusiv och global rättighet att utveckla, tillverka och sälja värmedrivna luftkonditioneringssystem baserat på SaltX-teknologin till tunga fordon. För detta betalar MCC en rörlig licensavgift utöver själva SaltX-materialet som SaltX är ensam leverantör av. 

SaltX och MCC utvecklar sedan 2015 ett luftkonditioneringssystem för lastbilar på den amerikanska marknaden. SaltX lösning gör det möjligt att omvandla motorns spillvärme till att driva luftkonditionering i tunga fordon och på så sätt spara upp till 4 procent av fordonets totala bränsleförbrukning. Konceptet går att tillämpa i alla typer av tunga fordon inklusive lastbilar, bussar och gruv- och grävmaskiner samt andra specialfordon.

Med MCC får vi en global partner som har rätt kompetens och resurser för att snabbt och effektivt nå ut till marknaden. MCC är redan en ledande systemleverantör av luftkonditionering till stora OEM-kunder såsom Volvo, Atlas Copco och Sandvik och har ett globalt säljnätverk inom hela fordonsegmentet. Helt i linje med vår affärsidé, får vi nu förutsättningar att integrera vår patenterade teknik i produkter på en stor och viktig marknad”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Marknadspotentialen för SaltX Technology i segmentet uppskattas på sikt till cirka 300 Mkr årligen. I avtalet ingår att MCC åtar sig att beställa vissa minimikvantiteter av SaltX patenterade material. MCC betalar även SaltX Technology för teknisk support fram till lansering av lösningen, vilket bedöms ske i slutet av 2018.

Negativ resultateffekt till följd av avveckling av tidigare avtal

SaltX Technology har tidigare haft ett utvecklingsavtal med det brittiska forskningsinstitutet Energy Technologies Institute (ETI) att tillsammans med fordonstillverkaren Caterpillar ta fram liknande lösningar för kyla i tunga fordon baserat på SaltX teknologi. Som en följd av överenskommelsen med MCC avslutas nu avtalet med ETI, vilket uppskattas att belasta resultatet för tredje kvartalet med cirka 2 Mkr.

Om Mobile Climate Control

Mobile Climate Control Holding AB – www.mcc-hvac.com – är ett svenskt helägt bolag till investmentbolaget Ratos, med huvudkontor i Stockholm. MCC har ca 700 anställda och tillverkningsenheter och säljbolag i Nordamerika, Europa, Afrika, och Asien. Huvuddelen av produktutvecklingen sker i Toronto, Kanada. MCC omsatte 2015 cirka 150 miljoner dollar.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Karl Bohman, VD: Tel: 070 560 02 68

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 oktober, 2016 kl. 08.30 CET.

Download PDF

Release