Skip to content

SaltX avtalar om att avsluta licens för gasvärmepumpar i Kina

SaltX Technology – listat på Nasdaq First North Premier – avtalar om att avsluta ett licens- och samarbetsavtal med Stjernberg Automation AB. SaltX återbetalar därmed 3,2 miljoner kronor i tidigare betald licensersättning. Bakgrunden är att samarbetet inte givit avsett resultat.

Den ursprungliga avsikten var att Stjernberg skulle betala SaltX för exklusiva rättigheter att tillverka och sälja SaltX HeatBoost-komponenter i Kina inklusive teknisk support.

Det har tagit längre tid än förväntat att utveckla komponenter som vid dags dato skulle vara färdiga för produktion i större antal. Därmed har parterna enats om att avbryta avtalet men fortsätta samarbetet med att utveckla komponenterna.

“Vi fokuserar främst på storskalig energilagring men ser också en potential för vår lösning för effektivare gasvärmepumpar. Samarbete med Stjernberg och andra partners inom denna applikation fortgår”, säger Harald Bauer, VD för SaltX Technology.

Stjernberg hade enligt avtalet rätt att återfå betald licens om SaltX skulle välja att inte infria åtagandet om att låta tillverka det avtalade antalet komponenter.

Eftersom det avser redovisade intäkter för 2017 och 2018 på tillsammans 2,1 mkr så kommer ersättningen i retur redovisas som negativ nettoomsättning.

För ytterligare information kontakta:
Harald Bauer, CEO & CFO SaltX Technology, tel +46-708 10 80 34


Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 mars, 2019 kl. 10.00 CET. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

Stockholm, 2019-03-01

Download PDF

Release