Skip to content

SaltX avtalar om att sälja exklusiv licens för gasvärmepumpar i Kina

SaltX Technology – listat på Nasdaq First North – har träffat en överenskommelse om att ingå ett licens- och samarbetsavtal med Stjernberg Automation AB och dess kinesiska samriskföretag TUS Stjernberg Technology Co, Ltd. Avsikten är att Stjernberg ska betala SaltX motsvarande ca 13 mkr för exklusiva rättigheter att tillverka och sälja SaltX HeatBoost komponenter i Kina. Summan inkluderar teknisk support från SaltX under två år och betalas i fyra delar givet vissa volym- och kostnadsmål, varav första delen – motsvarande ca 3,2 Mkr – sker vid undertecknade av slutgiltiga avtal.

SaltX har sedan 2013 en kommersiell relation med Stjernberg Automation: Stjernberg har tillverkat och levererat prototyper av nyckelkomponenten i gasvärmepumpen – den lasersvetsade plattvärme-växlaren i vilken SaltX material paketeras.

“Intresset för vår teknologi är stort i Kina. Efter att ha utvärderat alternativa partners för HeatBoost i Kina, föll valet på Stjernberg tack vare sin banbrytande laserteknologi och djupa kunskap om tillverkning av denna typ av komponenter. Att vi dessutom känner Stjernberg sedan tidigare och att de finns i Sverige, gör startsträckan kortare och tekniköverföringen till Kina effektivare. Med en lågkostnadstillverkning i Kina har vi nu goda förutsättningar att få igång försäljningen till våra globala OEM-kunder”, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

I juni 2017, förvärvade TUS Holding 30 procent av aktierna i Stjernberg Automation och blev en av huvudägarna. Sedan dess har bolaget etablerat ett joint venture i Kina – TUS Stjernberg Technology Co, Ltd. Fabriken, som uppförs i närheten av SaltX-partnern NSECTs SunCool-fabrik i Yuyao, kommer att börja producera SaltX HeatBoost-komponenter under andra kvartalet 2018.

“Som SaltX HeatBoost-partner i Kina har vi möjligheter att snabbt komma ut på marknaden. I TUS Holding har vi en mycket stark investerare med rätt industriell bakgrund och som förstår vad som krävs att tillverka och sälja den här sortens produkter i Kina. Detta i kombination med vår flexibla och snabbfotade organisation gör att vi även kan möta en betydande efterfrågan av SaltX HeatBoost-produkter även utanför Kina”, säger Magnus Stjernberg, VD på Sternberg Automation.

Marknaden för gasdrivna värmepumpar i Kina uppskattas till 1,5 miljoner enheter, motsvarande 8 procent av världsmarknaden. SaltX behåller rätten att sälja licenser på övriga marknader. Stjernberg får enligt överenskommelsen även en icke-exklusiv rätt att sälja upp till 10 000 enheter utanför Kina.

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268
Magnus Stjernberg, VD Stjernberg Automation, tel +46-300 521 850

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november, 2017 kl. 08.30 CET.

Om Stjernberg Automation AB
Stjernberg Automation – www.stjernbergautomation.se – grundades 2008 av Magnus Stjernberg och har sitt huvudkontor i Kungsbacka med dotterbolag i Kina. Bolaget utvecklar, konstruerar och levererar automationslösningar för digital tillverkning. Kärnkompetensen och erfarenheten ligger främst i avancerad laserbearbetning av material. Stjernberg gör både små- och storskaliga produktions-lösningar vilka optimeras baserat på kundernas önskemål. Stjernbergs kunder utgörs av stora industriföretag såsom ABB, Tetra Pak, Husqvarna, Sandvik and Volvo Cars.

Om TUS Holding 
TUS Holding – www.tusholding.com.cn  är ett av Kinas största statliga och industriella investeringsbolag med en fond på över 100 miljarder CNY och över 50 science parks runtom i Kina. TUS har sitt ursprung från välkända Tsingua University & Science Park i Peking. Sedan 2013 TUS investerar även i utländska bolag.

Om SaltX gasdrivna värmepumpar – HeatBoost
Gasdrivna värmepumpar är ett av viktigaste SaltX fokusområden. Den totala globala marknaden för gasdrivna värmepumpar för uppvärmning av tappvatten och bostäder uppskattas till minst 19 miljoner enheter per år. Med SaltX teknologi kan upp till 50 procent av energiförbrukningen för en gasdriven varmvattenberedare eller värmepanna sparas. Besparingen motsvarar ca 2 000-5 000 kr per år och hushåll, vilket medför en återbetalningstiden för extrakostnaden av SaltX komponent blir kortare än 2 år.

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com. 

Yuyao
2017-11-08

Download PDF

Release