Skip to content

SaltX beviljas EU-patent för sin systemlösning avseende transportabel koldioxidinfångning och lagring

SaltX Technology har beviljats ett EU-patent för en elektrifierad så kallad ’calciumlooping’ lösning där bolagets innovation EAC (Electric Arc Calciner) utgör en central funktion. Metoden innebär att koldioxid fångas in från en utsläppare och binds med hjälp av kalk för att sedan transporteras till en central anläggning där koldioxiden separeras med EAC-tekniken för slutlagring.

Metoden innebär även att den överskottsenergi som skapas vid infångningsprocessen, kan återanvändas i systemet vilket minskar den totala energiåtgången för processen. Detta, i kombination med att avskiljningen av CO2 ej behöver ske vid infångningsplatsen, skapar förutsättningarna för en mycket kostnads- och energieffektiv lösning för slutkunden. Carl-Johan Linér, Vd på SaltX berättar:
 
”Patentet öppnar en ny spännande marknad där vår teknik för elektrifiering och CO2-avskiljning har stor potential att kraftigt minska CO2-utsläppen från industrin. Lösningen med avskiljning och lagring av CO2 vid en central anläggning är unik och vi ser ett behov för lösningen på marknaden”.

Lösningen innebär att industrier inte behöver ta en stor egen investering för CO2-avskiljning och lagring vilket är ett hinder för ökad utbredning av CO2-infångning inom industrin.

För mer information:
Carl-Johan Linér, CEO SaltX Technology +46 705-32 08 08
Harald Bauer, CFO SaltX Technology +46 70 810 80 34

Om SaltX:
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin och storskalig industriell energilagring. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com

Om Electric Arc Calciner:
EAC är en patentskyddad teknik för elektrisk kalcinering, en industriell process där material hettas upp till mycket höga temperaturer i syfte att förändra dess karaktär. Tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar energi och separerar och isolerar den koldioxid som frigörs från materialet vid upphettningen vilket möjliggör en helt utsläppsfri tillverkningsprocess.