Skip to content

SaltX beviljas patent för sin elektriska kalcineringsteknik, EAC (Electric Arc Calciner)

SaltX Technology har utvecklat elektrifierad lösning för den industriella processen kalcinering. Kalcinering betyder att material modifieras genom att hettas upp till mycket höga temperaturer för att förändra dess egenskaper. En process som bland annat används vid tillverkning av kalk och cement. Bolaget har nu beviljats patent för sin elektriska kalcineringsteknik i Sverige.

Den tekniska lösningen, EAC (Electric Arc Calciner), ersätter fossila bränslen vid upphettningen med förnybar elektricitet och isolerar koldioxiden som frigörs från materialet vid upphettningen. Innovationen ger en helt utsläppsfri tillverkningsprocess.

Det godkända patentet avser Sverige och omfattar flertalet parametrar såsom cyklonens utformning, plasmabrännarnas egenskaper, materialets rotation och avskiljningen av koldioxid. Förutom att eliminera koldioxidutsläpp från till exempel tillverkning av bränd kalk, medför teknik många andra fördelar, Lars Croon, Innovationschef på SaltX berättar;

”EAC:n ger möjligheten att kontrollera och styra materialet på ett mycket bättre sätt jämfört med den traditionella metoden. Dessutom ger den elektriska uppvärmningen med plasmabrännare stora fördelar avseende värmeöverföringen och energieffektivitet. ”

Den nu patentskyddade elektriska kalcineringsteknikens användningsområden omfattar förutom kalk- och cementindustrin, även material som magnesium, litium och karbonatmineraler. Bolaget har även sökt patentskydd internationellt, Corey Blackman, CTO på SaltX berättar:

”Patentskyddet är ytterligare en viktig pusselbit som nu är på plats och vi ser positivt på våra möjligheter att utöka skyddet till att omfatta alla marknader som är av intresse för oss.”

EAC (Electric Arc Calciner) tekniken utgör även grunden för SaltX andra verksamhetsområde, energilager, där den används som en laddningsreaktor av energilagringsmaterial.

För mer information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Linér, CEO, 070 532 08 08 
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34

Om kalcinering:
Kalcinering är en process där fasta material förändras genom upphettning till hög temperatur, dock inte till dess smältpunkt. Syftet med kalcinering är oftast att driva bort ett ämne, åstadkomma en fasövergång eller åstadkomma en kemisk reaktion, ofta oxidation eller reduktion. Kalcinering gör ofta materialet hårdare, stabilare, reaktivare, eller åstadkommer på något annat sätt en önskvärd produkt – kalcinering anses därför ibland vara en reningsprocess.

Om SaltX:
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.