Skip to content

SaltX emission fulltecknad

Den 28 november 2019 avslutades teckningstiden i SaltX Technology Holding AB (publ) företrädesemission, sammantaget tillför emissionen bolaget 80,6 mkr före emissionskostnader. Aktieägare med företräde tecknade 75 procent och aktieägare utan företräde tecknade 25 procent av emissionen.

Antal aktier och aktiekapital
När företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i SaltX att uppgå till 87 114 566, samtliga aktier av serie B. Aktiekapitalet ökas med 1 161 527,52 SEK för att efter företrädesemissionen uppgå till 6 969 165,28 SEK.

Handel med BTA B
Handel med betalda tecknade aktier (BTA B) sker på Nasdaq First North Premier Growth Market fram tills dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering påbörjas genom delregistreringar och beräknas vara kring årsskiftet 2019.

Rådgivare
Advokatfirman Törngren Magnell har agerat juridisk rådgivare och Eminova emissionsinstitut i samband med emissionen. FNCA är bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Premier.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér (VD) 070-532 08 08 
Harald Bauer (CFO) 0708-10 80 34

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC, tyska Steinmüller och kinesiska Shuangliang. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com.

Stockholm, 29 november 2019

Download PDF

Release