Skip to content

SaltX en av tio finalister i Helsinki Energy Challenge 2020

Nasdaq First North-listade SaltX Technology är en av tio finalister i tävlingen Helsinki Energy Challenge 2020. Tävlingen fick 250 bidrag från hela världen och SaltX deltar tillsammans med AI-företaget Rebase Energy. Vinnaren publiceras imorgon tisdag den 16 mars kl. 16.15.

Tidigare under 2020 valde Helsingfors att utlysa en global tävling för att hitta den bästa hållbara och fossilfria energilösningen med målet att identifiera funktionella lösningar före 2029 för att nå Helsingfors mål – att bli koldioxidneutrala till 2035. 

’’Genom finalplatsen i Helsinki Energy Challenge så har vi visat för en mycket kompetent jury att våra idéer om den framtida hållbara staden är fullt möjliga. En finalplats är viktit för oss och vi ser att detta kommer öppna många dörrar för oss i framtiden’’, säger Carl-Johan Linér, VD på SaltX Technology, och fortsätter:
”Allt fler upptäcker nu att vår lösning gör det möjligt att genomföra kostnadseffektiv miljöanpassning på en stads energibehov, utan att man behöver sänka levnadsstandarden.” 

Helsingfors har som många andra städer haft ett problem med en för hög energikonsumtion från fossila bränslen. I dag står kolkraft för cirka hälften av stadens värmeproduktion. Man söker nu nya lösningar för hur man ska hantera den framtida energikonsumtionen utan fossila bränslen och samtidigt minska användandet av biobränslen.   

Tävlingen har följts noga av andra storstäder som Amsterdam och Vancouver samt stöttats av organisationer som World Economic Forums: Global Future Council och C40 City Solutions Platform. 

Helsinki Energy Challenge har haft över 250 tävlande från hela världen varav tio bidrag blev utvalda i november för final. Det gemensamma bidraget från SaltX och Rebase Energy var ett av dessa tio bidrag. 

Med SaltX termokemiska energilagerlösning baserat på det patenterade nanocoatade saltet och Rebase Energy egenutvecklade Artificiell Intelligens så blev förslaget till Helsinki Energy Challenge en unik lösning där gamla energifunktioner togs tillvara och nya lösningar implementerades på ett hållbart, cirkulärt och nytänkande sätt. Genom att använda sig av optimerad teknik i både gamla och nya konstellationer kunde SaltX och Rebase bidrag räkna med en 85 procentig minskning i utsläpp redan år 2030. 

Följ den direktsända finalen här: www.helsinkikanava.fi/en/web/helsinkikanava/player/event/home?eventId=93691418
Tid: 16 Mars 2021, 13:00-15:30 CET

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Linér, VD, 070 532 08 08
Harald Bauer, CFO, 070 810 80 34

Om Helsinki Energy Challenge
För att hitta de bästa lösningarna för uppvärmning av Helsingfors framöver har Helsingfors skapat Helsinki Energy Challenge – en global tävling med ett pris på en miljon euro som ska svara på frågan. Kravet är att den föreslagna lösningen avsevärt ska bidra till att sluta använda kol 2029 och påskynda Helsingfors resa till att bli koldioxidneutrala år 2035. Mer om tävlingen: energychallenge.hel.fi

Om Rebase Energy
Rebase Energy tillhandahåller data och digitala verktyg för optimering av distribuerade energisystem. Genom att använda Rebase verktyg kan energiföretag minska prognososäkerheten med 20% och därmed förbättra balansen mellan utbud och efterfrågan. Rebase Datahub har tillgång till väder-, marknads- och tillgångsdata av hög kvalitet som används vid energioptimeringen. Rebase Toolkit är ett utvecklingsverktyg med öppen källkod för att prognostisera, optimera och simulera smarta agenter för energisystem. För mer information, besök: www.rebase.energy

Om SaltX Technology 
SaltX Technology utvecklar och säljer patenterade energilagringslösningar baserat på nanocoatat salt. SaltX mål är att utveckla och erbjuda hållbara tekniska 
lösningar som gynnar kunder, klimat och samhälle. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, +468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com

 

Stockholm, 2021-03-15

Download PDF

HEC FINAL SWE