Skip to content

SaltX får finansiering till nästa generations saltmaterial – ökar prestandan fem gånger

&#8211; Vinnova beviljar projekt v&auml;rt 1,2 Mkr &nbsp; Statliga Vinnova tilldelar SaltX Technology ett bidrag om 1,2 Mkr f&ouml;r vidareutveckling av ett grafen-baserat SaltX-material som har potential att &ouml;ka prestandan f&ouml;r v&auml;rmeledningen i saltmaterialet med fem g&aring;nger. I projektet deltar &auml;ven Chalmers Industriteknik. &rdquo;Vi st&aring;r inf&ouml;r att utveckla n&auml;sta generations SaltX-material genom att anv&auml;nda grafen &hellip; <a href="https://www.saltxtechnology.com/cision/saltx-far-finansiering-till-nasta-generations-saltmaterial-okar-prestandan-fem-ganger/">Continued</a>


Vinnova beviljar projekt värt 1,2 Mkr  

Statliga Vinnova tilldelar SaltX Technology ett bidrag om 1,2 Mkr för vidareutveckling av ett grafen-baserat SaltX-material som har potential att öka prestandan för värmeledningen i saltmaterialet med fem gånger. I projektet deltar även Chalmers Industriteknik.

”Vi står inför att utveckla nästa generations SaltX-material genom att använda grafen – ett mycket spännande material som har stor potential att integreras i samtliga av våra applikationer. Rent konkret innebär det att vi kan lagra mer energi och därmed öka kapaciteten i vårt SaltX-material. Vi är glada att få Vinnovas stöd och förtroende i tuff konkurrens”, säger Göran Bolin, grundare och CTO på SaltX Technology.

Grafen är ett helt kolbaserat material som utgörs av en ytterst tunn skiva, endast ett atomlager tjockt. Vidare är grafen otroligt starkt, böjligt och har mycket stor ledningsförmåga vad gäller värme och el.

Vi har under det senaste året gjort flera framsteg och samlat viktig kunskap om grafen. Det är ett relativt nytt material som det finns ganska liten erfarenhet om, men vi ligger i framkant inom området – inte bara i Sverige utan även globalt”, säger Ulrika Tornerefelt som leder projektet och är kvalitetschef på SaltX Technology.

Projektet startar i november och löper fram till våren 2018.

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att främja hållbar tillväxt genom innovation och finansiering av behovsmotiverad forskning. Varje år investerar Vinnova ca 2,7 miljarder kronor i olika projekt. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology är ett svenskt innovationsföretag som utvecklar och säljer en patenterad teknologi med vilken energi kan lagras i salt, för att sedan utvinnas i form av värme eller kyla. SaltX-teknologin, möjliggör avsevärda energibesparingar, med sänkta kostnader och minskade utsläpp som följd. SaltX Technology grundades 2001 och har i dag 25 anställda.  

Download PDF

Pressmeddelande_vinnova_saltX