Skip to content

SaltX får genombrottsorder för SunCool

– Ska leverera 8 000 solfångare till Ghana under tre år – ordervärde 55 Mkr Energilagringsbolaget SaltX Technology – listat på NASDAQ First North Premier – har fått en genombrottsorder på 8 000 SunCool-solfångare från energibolaget SunAct i Ghana. Solfångarna ska installeras på tusentals sanitära stationer runt om hela Ghana varav de flesta är på landsbygden, utanför elnätet. SunAct är helhetsleverantör av all energi inklusive elektricitet, varmvatten och kyla till Thermodul Systems som är kontrakterad att bygga stationerna till Ghanas invånare som ofta saknar tillgång till toalett-, dusch- och tvättmöjligheter. Ordern är värd ca 55 Mkr och villkorad av att SunAct erhåller finansiering baserad på en bankgaranti. Leveranser planeras inledas under senare delen av 2018.

SaltX meddelade vid energikonferensen i Accra, Ghana i oktober förra året, att man inlett ett samarbete med energibolaget SunAct (tidigare SolarX). SunAct har redan köpt ett mindre antal SunCool-solfångare som nu installeras för demonstrationssyfte vid industrialiseringsinstitutet – CSIIR – i Accra. 

Den här ordern är viktig för oss på många plan; dels för att den sätter ordentlig fart på försäljningen i Afrika – en nyckelmarknad för SunCool utanför Kina, och dels för att den visar på styrkan i SunCool som autonom och kostnadseffektiv solenergilösning. Det är också viktigt att visa att vår teknologi kan göra skillnad för så många människor som i dag saknar basala förutsättningar”,säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

SunActs kund – Thermodul Systems – är en tysk hustillverkare med unik och billig modulbaserad byggteknik. Det tyska bolaget tecknade nyligen ett kontrakt värt 300 miljoner dollar med Ghana First som ska driva stationerna åt Ghanas regering.

Vi är glada att få SaltX som partner i den här viktiga satsningen att erbjuda en hållbar energilösning till autonoma sanitetsbyggnader i Ghana. Vår ambition är att bli Ghanas ledande leverantör av solenergilösningar, och med vårt starka samarbete med CSIIR får vi tillgång till 1 400 installatörer för att installera solenergisystem däribland SunCool-solfångare”, säger Francis Asante VD på SunAct.

SunAct kommer att importera SunCool-solfångare från SaltX och dess kinesiske partner NSECT, men har en option att, efter de första 1 000 solfångarna har levererats, endast köpa själva glastuberna med SaltX material från Kina, fortfarande via SaltX, för att sedan montera solfångarna lokalt i Ghana.

Om SunAct
SunAct är privat, nybildat energibolag i Ghana med ambitionen att leverera, installera och driva innovativa och kostnadseffektiva solenergianläggningar. Bolaget har i och med SunCool-ordern en exklusiv marknadsrättighet att under kontraktsperioden sälja SunCool i Ghana.

Om Thermodul
Thermodul Systems – http://www.thermodulsystem.de– är en tillverkare av en unik och billig modulbaserad byggteknik som gör det möjligt att uppföra byggnader på väsentligt kortare tid än konventionella tekniker och/eller material. 

Om SaltX Technology
SaltX Technology – www.saltxtechnology.com– utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på NASDAQ First North Premier i Stockholm. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. 

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

**************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 maj, 2018 kl. 08.00 CET.

Stockholm
2018-05-21

Download PDF

Release