Skip to content

SaltX flaggar för osäkerhet kring SunCool-ordern i Ghana

Energilagringsbolaget SaltX Technology - listat på Nasdaq First North Premier - fick tidigare i år en order från SunAct i Ghana värd 55 miljoner kronor. Ordern är villkorad av att köparen SunAct erhåller finansiering baserad på en bankgaranti, vilken ännu inte materialiserats. Då finansieringen fortfarande inte är på plats, väljer nu SaltX att kommunicera osäkerhet kring ordern.

I maj 2018 fick SaltX en order på 8 000 SunCool-solfångare från energibolaget SunAct i Ghana. Solfångarna ska installeras på tusentals sanitära stationer runt om hela Ghana varav de flesta är på landsbygden, utanför elnätet.

”Vår lösning borde vara idealisk för afrikanska solrika länder med dålig el-försörjning. Det lokala intresset är mycket stort. Dock är banksystemet i Ghana i dåligt skick och denna typ av hälsoinvesteringar, som mycket annat, beroende av internationellt finansieringsstöd. Jag är nu mer skeptisk än tidigare till att finansieringen kan säkerställas i närtid, vilket är en förutsättning för affären”,säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology. 

SunActs kund – en tysk hustillverkare – tecknade vid tidpunkten för ordern ett kontrakt värt 300 miljoner dollar med Ghana First som ska driva stationerna åt Ghanas regering. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karl Bohman (VD) 0705-600 268 

Denna information är sådan information som SaltX Technologyär skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober, 2018 kl. 08.05 CET. 

Stockholm, 2018-10-25


Download PDF

Release