Skip to content

SaltX fokuserar ytterligare på storskalig energilagring

– Sänkta kostnader stärker bolagets finansiella uthållighet Energilagringsbolaget SaltX Technology –listat på Nasdaq First North Premier – genomför en neddragning av kostnaderna för att stärka bolagets finansiella uthållighet och ytterligare fokusera på marknaden för storskalig energilagring.

Bolaget vill skapa förutsättningar för ytterligare fokusering och koncentration på de möjligheter som erbjuds inom SaltX lösning för storskalig energilagring – EnerStore. Detta särskilt i ljuset av den lyckosamma invigningen och uppstarten av pilotanläggningen hos Vattenfall i Berlin i förra månaden. Det bedöms ta ytterligare en tid innan positivt kassaflöde kan påräknas och därmed genomförs kostnadsneddragningar för att förstärka den finansiella uthålligheten. Detta berör cirka sju tjänster i företaget. En lägre kostnadsnivå beräknas därmed uppnås under andra halvåret 2019.

Det gensvar vi fick från potentiella kunder och partners vid förra månadens invigning i Berlin var stort. Det stärker oss i bedömningen av den kommersiella potential vår lösning har och samtidigt blir vi uppmuntrade när det gäller hur vi kan medverka till väsentliga framsteg i att minska klimatförändringen. Det är viktigt att vi skapar uthållighet och fokus för att ta tillvara på dessa möjligheter. Att göra personalneddragningen i ett redan litet bolag är tråkigt och utmanande, men jag är övertygad om att vårt starka och fokuserade team kan vinnaframgångar i marknaden för energilagring.” säger Carl-Johan Linér, vd för SaltX Technology.

För ytterligare information kontakta: 
Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology, tel +46-70 532 08 08

**************************************************************************

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi.
SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North Premier. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com  

Stockholm, 2019-05-21