Skip to content

SaltX går in i industrialiseringsfas – investerar 50 MSEK i ny demonstrationsanläggning

Efter framgångsrika och verifierade tester för tillverkning av klimatneutral kalk och med en förhandsbeställning på en första fabrik från SMA Mineral, satsar nu bolaget ca femtio miljoner kronor i en demonstrationsanläggning för att industrialisera tekniken för elektrisk kalcinering.  

Sedan hösten 2021 har SaltX Technology bedrivit testverksamhet för sin elektriska kalcineringsteknik EAC (Electric Arc Calciner). Under 2022 skalades testverksamheten upp till en pilotanläggning. Efter framgångsrika tester för framställning av klimatneutral kalk och cementklinker, samt flera beställningar på materialtester, bygger bolaget en storskalig industriell demonstrationsanläggning i Hofors. Anläggningen planeras stå klart till hösten 2023.

SaltX:s EAC teknik elektrifierar en industriell process som kallas för kalcinering, en upphettningsprocess som används i första hand inom kalk- och cementindustrin. EAC-tekniken ersätter fossila bränslen med förnybar elektricitet och separerar och isolerar koldioxiden som frigörs från kalkstenen vid den starka upphettningen. Lösningen möjliggör en tillverkningsprocess helt fri från koldioxidutsläpp.

Etableringsort blir den anrika industriorten Hofors med lång och stolt tradition av ståltillverkning. Carl-Johan Linér, Vd på SaltX berättar:

”Anläggningen får en kapacitet om 2MW vilket är tio gånger högre än den tidigare piloten. Det här är en offensiv och avgörande satsning för oss och är ett resultat av att marknaden visat ett stort intresse för teknikens potential.”

Investeringen och uppförandet av demonstrationsanläggningen har högsta prioritet med en avgörande roll för industrialisering av tekniken. Eric Jacobson, Chief Commercial Officer på SaltX:

”Tillsammans med kunder och partners är målet inställt på att sätta en ny standard för elektrisk kalcinering. Demonstrationsanläggningen är ett viktigt och avgörande steg i kommersialiseringen. Med den här satsningen ser jag fram emot att accelerera utvecklingen av tekniken och därmed öka takten på den industriella gröna omställningen.”

Demonstrationsanläggningen kommer att uppföras på Ovakos område i Hofors i samarbete med ScanArc och ABB. Byggstart sker omgående och den nya anläggningen planeras stå klar hösten 2023.

För mer information:  
Carl-Johan Linér (CEO) +46 705-32 08 08   
Harald Bauer (CFO) +46 708-10 80 34 

Om kalcinering:
Kalcinering är en process där fasta material förändras genom upphettning till hög temperatur, dock inte till dess smältpunkt. Syftet med kalcinering är oftast att driva bort ett ämne, åstadkomma en fasövergång eller åstadkomma en kemisk reaktion, ofta oxidation eller reduktion. Kalcinering gör ofta materialet hårdare, stabilare, reaktivare, eller åstadkommer på något annat sätt en önskvärd produkt – kalcinering anses därför ibland vara en reningsprocess.  

Om SaltX Technology:  
SaltX Technology är ett svenskt greentech-bolag som utvecklar och marknadsför hållbar teknik som gör nytta för kunder, klimat och samhälle. Företaget bedriver verksamhet inom storskaliga energilagringslösningar och elektrifieringsteknik för främst kalk- och cementindustrin. SaltX Technologys aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, + 468-528 00 399, info@fnca.se, är SaltX Technologys certifierade rådgivare. Mer information, besök: www.saltxtechnology.com.