Skip to content

SaltX gör strategisk rekrytering och förstärker ledningen

– Paul Nord anställs som ny utvecklingschef SaltX Technology – listat på Nasdaq First North – fortsätter att bygga en organisation för snabb internationell expansion. Paul Nord som rekryteras som Vice President Engineering får övergripande ansvar för bolagets utvecklingsprojekt och tar plats i ledningsgruppen. 

SaltX är i en fas av snabb tillväxt, bland annat som en del av fokuseringen på storskalig energilagring och affärsområdet EnerStore. 

”Under de senaste månaderna har SaltX ingått flera avtal med nya partners och startat upp många nya projekt. Vi behöver därför skala upp SaltX organisation och öka vår förmåga att exekvera dessa kundprojekt. Här blir Paul Nord med sin erfarenhet och sitt ledarskap en nyckelperson”, säger Karl Bohman, SaltX VD.

Det ska bli fantastiskt kul och spännande att få vara med att ta fram framtidens lösningar för energilagring. Mitt uppdrag på SaltX är att effektivt leverera SaltX projekt med hög kvalitét och prestanda. Jag ser fram emot att fortsätta bygga ett vinnande team och rulla ut SaltX teknik globalt.”, säger Paul Nord. 

Paul Nord kommer i sin operativa roll att arbeta nära SaltX Tekniske chef (CTO) Göran Bolin, som nu kommer att kunna fokusera mer på de strategiska aspekterna, och inte minst att fortsätta utveckla och utöka SaltX patentportfölj.

Pauls har tidigare haft roller såsom Chief Information Officer på Aviator, Vice president Research & Development på Enea och Senior Project manager på Ericsson och Saab.

Paul är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola. Hans första arbetsdag blir idag.  

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök www.saltxtechnology.com.

Stockholm
2017-10-02

Download PDF

Release