Skip to content

SaltX har förbisett att rapportera om närståendetransaktioner

Nasdaq First North-listade SaltX Technology har förbisett att rapportera transaktioner med ett närstående bolag. Det avser inköp av design– och reklamtjänster från Post Agency Stockholm AB där Viktor Bolin är partner och en av huvudägarna. Viktor Bolin är son till Göran Bolin, SaltX Technologys CTO och grundare. Göran har varit styrelsesuppleant i bolaget, men är det inte längre.

Inköpen har skett till marknadsvillkor. Med anledning av närståendeförhållandet skulle upplysning om inköpen ha kommunicerats till marknaden.

Vi skulle självklart ha kommunicerat om dessa transaktioner, det är ett misstag av oss. SaltX köpte tjänster av Post Agency redan innan noteringen av SaltX gjordes i maj 2016, vilket gjorde att de helt enkelt ”föll mellan stolarna”. Det är en förklaring, inte ett försvar, säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Nedan finns storleken på transaktionerna per år:

2015                174 TSEK
2016                345 TSEK
2017                385 TSEK
2018                217 TSEK

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, VD för SaltX Technology, tel 0705-600 268

Om SaltX Technology
SaltX Technology – www.saltxtechnology.com – utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på NASDAQ First North i Stockholm. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser.

Stockholm
2018-03-23