Skip to content

SaltX i avtal med australiensisk marknadsledare Impacts Solar – Ska utveckla banbrytande lagringsteknologi för koncentrerad solvärme

Nasdaq First North-listade SaltX Technology har tecknat ett utvecklings- och samarbetsavtal med Impacts Solar - ett marknadsledande australiensiskt bolag inom koncentrerad solvärme. Syftet med partnerskapet är att utveckla den mest kostnadseffektiva lösningen för att lagra solvärme. Projektet inleds inom kort och en stor pilotanläggning ska byggas redan nästa år. 

SaltX och Impacts Solar ska gemensamt utveckla, marknadsföra och sälja ett hållbart termiskt lagringssystem för koncentrerad solvärme (Concentrated Solar Thermal, CST) som är ensamt i sitt slag. Denna nyskapande lösning baseras på SaltX patententerade EnerStore-teknik och integreras med Impacts Solar patenterade solvärmekollektor- Perflection®.

“Impacts Solar ger SaltX försäljningskanaler och tillgång till lågkostnadsproduktion på den australiensiska lagringsmarknaden för koncentrerad solvärme – en av världens snabbast växande solmarknader. SaltX och Impacts Solar tror lika mycket på att ta till vara på den här fantastiska marknadsmöjligheten. ” säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology.

Impacts Solar blir dessutom SaltX exklusiva partner i Australien för affärsområdet storskalig energilagring för koncentrerad solvärme. I gengäld har Impacts Solar åtagit sig att delfinansiera SaltX tid och material under den inledande utvecklingsfasen, samt köpa SaltX EnerStore-material för lagringssystemet.

“Koncentrerad solvärme är inte den enda lösningen, men en viktig del av energimixen i arbetet för att hantera klimatförändringarna. Med våra mycket konkurrenskraftiga solpaneler för koncentrerad solvärme och SaltX-energilagringsteknologi kan vi leverera billig och förnybar energi från solkraft till våra städer på natten då batterier inte räcker till”, säger Impacts Solar VD, Trevor Powell.

Bolagen har lagt fram ett gemensamt förslag till pilotprojekt värt flera miljoner australiensiska dollar till energimyndigheten Australian Renewable Energy National Agency (ARENA).

För ytterligare information kontakta:

Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46–705 600 268

Trevor Powell, VD Impacts Solar, email: trevor.powell@impacts.com

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 juli, 2017 kl. 10.09 CET. 


Om Impacts Solar

Impacts Solar utvecklar banbrytande lösningar för solpaneler med koncentrerad solvärme (Concentrated Solar Thermal, CST). Företaget har en specifik kompetens och förmåga inom system för att producera solvärme till en låg kostnad inom intervallet 60 till 350° C. Impacts Solar utvecklar och tillverkar lösningar för högtemperatur-solvärme som ersättning för fossila bränslen i storskalig kraftproduktion, vattenavsaltning och industriell uppvärmning och kylning. De har patent för sin solfångare Perflection® i bland annat Australien, USA och Kina. Impacts Solar har kontor i Australien, Malaysia och Indien. Företaget grundades 1996 och har mer än 20 års internationell erfarenhet av leverans av stora infrastrukturprojekt.

Video: https://vimeo.com/208911487/0aec80f89b

Om SaltX och EnerStore

SaltX har utvecklat ett energilagringskoncept- EnerStore. Teknologin bygger på ett egenutvecklat och patenterat salt – Nano-Coated Salt (NCS). Energilagringsteknologin används i SaltX affärsområde för storskalig energilagring av värme- och kraftproduktion. Genom att belägga SaltX-materialet med olika former av nanopartiklar kan mer energi lagras i saltet och korrosion förhindras. Materialet har hög kapacitet att lagra intermittenta energikällor som vind och solenergi med minimala förvaringsförluster på ett kostnadseffektivt sätt.

Download PDF

Release