Skip to content

SaltX ingår avtal med ledande grafen-teknikbolag i Europa

– Supermaterialet grafen kan öka SaltX prestanda med 5 gånger Nasdaq First North-listade SaltX Technology har tecknat ett bindande samarbetsavtal med ett av få grafen-företag i Europa som har kapacitet och kunskap att tillverka det kolbaserade supermaterialet grafen. Genom att använda grafen, har SaltX lyckats visa att värmeledningsförmågan, och därmed prestandan, i SaltX-materialet ökar med upp till fem gånger. Samarbetsprojektet inleds omgående och förväntas leverera de första grafen-volymerna redan nästa år.

Som tidigare har meddelats, bedriver SaltX sedan 2016 ett utvecklingsprojekt inom grafen som delvis finansieras av Vinnova. Projektet löper till och med april 2018 och sker i nära samarbete med Chalmers Industriteknik, som också driver det nationella innovationsprogrammet SIO Grafen. Nyligen kunde projektet presentera viktiga framsteg och positiva resultat.

“Det här avtalet är viktigt eftersom det säkrar kritisk kompetens och kapacitet av tillverkningen av grafen som vi kommer att använda i nästa generations SaltX-material, och till samtliga av våra applikationer. Bolaget ligger långt fram i världen vad gäller kostnadseffektiv och skalbar framställning av grafen” säger Karl Bohman, VD för SaltX Technology

Grafen är ett fantastiskt material eftersom det är otroligt starkt, böjligt och har extremt god ledningsförmåga av både värme och elektricitet. Forskningen inom grafen-området går oerhört snabbt, och därför vill vi fortsatta att ligga i framkant och ytterligare stärka vår konkurrenskraft” säger Göran Bolin, grundare och CTO på SaltX Technology.

Som ett led i den ökade satsningen rekryterar SaltX en dedikerad projektledare – Moataz Abdelmegid – civilingenjör i energiteknik från Technische Universität Berlin som kommer närmast från Schlaich Bergermann Partner – ett ledande tyskt teknikkonsultföretag inom energisektorn.

För ytterligare information kontakta:
Karl Bohman, VD SaltX Technology, tel: +46-705 600 268

**************************************************

Denna information är sådan information som SaltX Technology är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 december, 2017 kl. 08.00 CET.

Om Grafen SIO
SIO Grafen – www.siografen.se – är ett strategiskt innovationsprogram som arbetar för att svenska företag ska bli världsledande på att utnyttja grafen. Programmet finansieras av Vinnova, Formas och Energimyndigheten och drivs av programkontoret på Chalmers Industriteknik. Syftet är att bygga en nationell kraftsamling och gemenskap kring grafen genom att identifiera och föra samman viktiga aktörer ─ från akademi, industri och institut ─ för att ta fram nya gångbara tillämpningar. Visionen är att Sverige ska bli ett av världens tio främsta länder på att utnyttja grafen för att säkerställa industriellt ledarskap år 2030.

Om SaltX Technology
SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi. Kunderna utgörs huvudsakligen av globala företag såsom Alfa Laval, Vattenfall, Mobile Climate Control och Rheem. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq Stockholm First North. FNCA Sweden AB är SaltX Technologys Certified Adviser. För mer information, besök 
www.saltxtechnology.com 

Stockholm
2017-12-22

Download PDF

Release